BECO | om

Welkom bij BECO | om
Meer comfort met minder energie

Eigen stroom: van ONS voor ONS door ONS
Betaalbare stroom: van ONS voor ONS door ONS
Duurzame stroom: 100 % hernieuwbaar

Over

Onze energie

BECO levert groene, eerlijke en duurzaam opgewekte stroom. Helemaal van ons, echt onafhankelijk, helemaal vóór ons.

Lokaal = Normaal

Hoe meer stroom we binnen onze gemeente zelf opwekken, hoe minder bemoeienis we van de overheid hebben. Als we straks niet voldoen aan de afgesproken zelf op te wekken stroom, dan zal de overheid ingrijpen en ons dwingen dit te realiseren op een manier, die wij misschien niet gewenst achten. Ook dit hebben we dus zelf in de hand. Alleen samen gaan we dit oplossen.

Bekijk onze projecten

Toekomst

BECO is meer dan stroom alleen

Onbezorgd over de toekomst kijken onze (klein)kinderen ons aan. Dat vertrouwen wil je toch niet beschamen?

Onze coöperatie onderscheidt zicht van een normale energieleverancier, doordat het in de eerste plaats een groep van leden is die met behulp van om | nieuwe energie de distributie van plaatselijk opgewekte stroom regelt.

Het draait bij een coöperatie nooit om het generen van zo veel mogelijk winst, maar om het vervullen van de belangen van de leden. Daarnaast werken we hard aan het creëren van gestroomlijnde verduurzaming met voorlichting en begeleiding.

Over

Ons verhaal

BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is een lokaal initiatief van betrokken inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de energiesector.

BECO is van ONS voor ONS en door ONS en alleen samen met de inwoners van Bernheze komen we er.