Zonnepanelen wel of niet aantrekkelijk?

De laatste maanden is er veel gezegd over zonnepanelen. Wordt de salderingsregeling wel of niet afgeschaft. Deze regeling houdt in dat de kleingebruiker het gebruik van elektriciteit in de winter mag wegstrepen tegen het zelf geproduceerde overschot aan elektriciteit in de zomer. Het elektriciteitsnet fungeert op die manier als een soort tijdelijke opslag.

Terugleveringskosten

Nu steeds meer huizen over zonnepanelen beschikken vormt die tijdelijke opslag een serieuze kostenpost voor de energiemaatschappijen. Die kosten worden uitgesmeerd over alle klanten, dus ook over de klanten die (nog) geen zonnepanelen hebben. Energiemaatschappijen proberen die kosten daar terecht te laten komen waar ze veroorzaakt worden. Sommige maatschappijen voeren terugleveringskosten in, andere zijn er minder transparant over en versleutelen dat in aangepaste tarieven. Linksom of rechtsom zal voor de kosten betaald moeten worden. Nu de afschaf van de salderingsregeling door de Eerste Kamer teruggefloten is zullen die terugleveringskosten een belangrijkere rol gaan spelen. De regering beraadt zich over mogelijkheden om van die salderingsregeling af te komen en daarmee ook van de terugleveringskosten. Zolang er geen nieuwe regering is zullen de ontwikkelingen op dat vlak op zich laten wachten. Tot die tijd blijft de salderingsregeling bestaan en zullen de bezitters van zonnepanelen te maken hebben met terugleveringskosten.

Zonnepanelen blijven aantrekkelijk Met de tarieven zoals BECO|om|nieuwe energie die hanteert blijft het zelf opwekken van elektriciteit door zonnepanelen voor eigen gebruik financieel aantrekkelijk, nog los van de bijdrage aan de verminderde uitstoot van CO2. Ook hier geldt dat we de lusten en de lasten samen zullen moeten dragen. De terugverdientijd zal wat langer worden, maar het is nog altijd lonend. BECO blijft met keukentafelgesprekken tekst en uitleg geven omtrent de aanschaf van zonnepanelen en de verduurzaming van jouw huis. Dat alles om een steentje bij te dragen aan de broodnodige energietransitie. Schroom niet om gebruik te maken van één van onze becolateurs voor zo’n gesprek.