Ons klimaat

Klimaatverandering

In 1896 ontdekte de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius voor het eerst dat de mensheid wereldwijde temperatuurstijging kan veroorzaken met de uitstoot van broeikasgassen.

Een van deze gassen, CO2, heeft namelijk de eigenschap om warmte in de atmosfeer vast te houden. Later werd ontdekt dat ook andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas deze eigenschap bezitten. Broeikasgassen absorberen de warmtestralen, die ontstaan door inkomende zonnestralen, en vertragen de snelheid waarmee deze warmte naar de ruimte ontsnapt. Zonder de aanwezigheid van broeikasgassen zou de temperatuur op aarde gemiddeld 18 graden onder nul zijn.

Sinds het begin van de industriële revolutie is de concentratie van broeikasgassen sterk toegenomen. Wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat dit o.a. het gevolg is van het verbranden van kolen, olie en gas, en het ontginnen van grote stukken bosgebieden.

In de afgelopen jaren zijn verschillende voorspelde gevolgen van een verhoogde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer door waarnemingen bevestigd. Zo is inmiddels vastgesteld dat er daadwerkelijk minder warmte richting de ruimte ontsnapt en meer warmte naar de aarde wordt teruggekaatst. Vast staat dus dat een verhoogde CO2-concentratie de aarde extra opwarmt.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat geen enkele andere natuurlijke oorzaak de recente extra opwarming van de aarde kan verklaren. Zo zou de opwarming van de aarde in theorie veroorzaakt kunnen zijn door een verhoogde zonneactiviteit. Metingen hebben echter uitgewezen dat de zonneactiviteit de afgelopen 35 jaar juist is verminderd. Ook van vulkaanactiviteit is vastgesteld dat deze niet tot de recente opwarming heeft kunnen leiden, maar in de laatste eeuw eerder een afkoelend effect heeft gehad. Alleen onze CO2-uitstoot verminderen kan helpen om de temperatuurstijging in te dammen.

BECO levert je groene stroom en gas met CO2 compensatie.

Klimaat is het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar en is al vaker veranderd. Verschil met de huidige klimaatverandering is dat deze nu door de mens wordt veroorzaakt en zich sneller dan ooit ontwikkelt. 

Deze veranderingen kunnen al deze eeuw het leven op aarde heel onaangenaam maken en grote schade toebrengen aan natuur, economie en mens. De oorzaak van de huidige klimaatverandering is de grote hoeveelheid broeikasgassen sinds de industriële revolutie. Door de uitstoot van deze broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op aarde sinds het midden van de negentiende eeuw met ongeveer 0,85 graden gestegen. Dat lijkt niet veel, maar toch heeft deze opwarming al tot grote veranderingen geleid zoals het smelten van het noordpoolijs, het afsterven van het koraalrif en een toename van weersextremen.

Internationaal is afgesproken dat sprake is van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ vanaf een temperatuurstijging van 2 graden. Op basis van de huidige uitstoot van broeikasgassen zijn we echter op weg naar een opwarming van 4 tot 6 graden binnen 80 jaar. Een dergelijke opwarming zou het leven op aarde onherkenbaar en zeer onaangenaam veranderen. Het leidt tot extreem weer en massaal uitsterven van grote delen van het planten- en dierenrijk. Op de langere termijn ook tot grote zeespiegelstijgingen door het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica.

Het veranderende klimaat kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de voedselvoorziening en de verspreiding van tropische ziektes. Naarmate de temperatuur verder stijgt wordt de kans groter dat er kantelpunten optreden waar de mens in het geheel geen grip op heeft. Wanneer we deze gevaarlijke vormen van klimaatverandering willen voorkomen moet het roer om. BECO werkt aan een leefbare en duurzame toekomst. 

Doe je ook mee?

De warmteregelaar van de aarde zwakt af. Dat kan ons idee van de klimaatverandering op z’n kop zetten. 

Lees het hele artikel.

Het water komt

Luister naar de snelheid waarmee het water komt. Bestaat Nederland nog in de nabije toekomst.

Lees het indrukwekkende verhaal hoe het water in 1953 kwam en hoe dit nogmaals op nog grotere schaal zal gebeuren, als we niet direct in actie komen.

Greta Thunberg roept op om wakker te worden en direct in actie te komen.

Verschil tussen Noordpool en Zuidpool

De koudste plek op aarde

Hoelang blijft de zuidpool nog de koudste plek op onze aarde?