Postcoderoosregeling

Regeling Verlaagd Tarief

Wil je aan de slag met een wind- of zonnecollectief, dan kan dat met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘Postcoderoosregeling’ genoemd. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een gemeente met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag om gezamenlijk lokaal duurzame energie op te wekken. De postcoderoosregeling (fiscale benaming is Regeling Verlaagd Tarief) is in juli 2014 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

De postcoderoosregeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarisch dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. Deelnemers zijn lid van BECO en investeren gezamenlijk in een zonnedak door het kopen van BECOdelen. Deze participaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van deze BECOdelen. BECO splits de zonnepanelen op in BECOdelen. Een BECOdeel wekt jaarlijks ongeveer 100 KW op.

De BECOdelen van het project zijn eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal participaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd. De hoogte van de investering per BECOdeel is afhankelijk van de benodigde investering om een postcoderoosproject tot uitvoering te brengen.

Postcoderoosregeling ook bij ons mogelijk

Bekijk de animatie van Groningen. Deze geeft goed weer hoe het werkt. Ook bij ons.