Onze Visie, missie & strategie

Met elkaar een duurzame toekomst

 • Bijna iedereen is het er wel over eens dat duurzame energievoorziening steeds belangrijker wordt
 • De enorme aanslag op de fossiele brandstoffen, het broeikaseffect, de klimaatsveranderingen, zijn slechte ontwikkelingen
 • Kunnen we er iets aan doen? ‘Ja’ zeggen de initiatiefnemers van BECO volmondig

Samen bewust doen

 • Samen verantwoordelijkheid nemen
 • Bewust zijn en bewustwording creëren voor duurzaamheid
 • Doen en denken vanuit de basis Triple P; People – Planet – Profit

Visie

 • Eigen/Lokaal
 • Van, voor en door inwoners van Bernheze
 • Winst blijft in de gemeenschap
 • Iedereen wil en kan erbij horen
 • Sociale cohesie vergroten
 • Verantwoordelijkheid

Missie

 • Duurzaam
 • Bewustwording
 • Betaalbaar
 • Onafhankelijk

Missie Duurzaam

 • Uitsluitend gecertificeerde groene energiebronnen
 • Duurzame samenlevingsprojecten gebaseerd op Triple P
 • Bijdragen om zo snel mogelijk tot een energie neutraal Bernheze te komen
 • Eigen productie: hoe dichterbij, hoe duurzamer

Missie Bewustwording

 • Adviseren
 • Informeren
 • Enthousiasmeren
 • Educatie

Missie Betaalbaar

 • Verlagen energieverbruik
 • Collectieve inkoop
 • Eigen goedkopere energieproductie

Missie Onafhankelijk

 • Eigen beleid bepalen
 • Eigen prijsstelling bepalen
 • Samen sterker

Strategie

 • Bewust worden
 • Collectief inkopen
 • Individueel en/of collectief produceren
 • Individueel en/of collectief reduceren