FAQ

Hoeveel participaties kan ik aanschaffen?

Particulier en ondernemer
Beco raadt je aan om mee te doen voor maximaal 80% van je eigen verbruik. Stel, je hebt een jaarlijkse energierekening van ongeveer 2400 kWh, dan zou je 19 participaties (Becodelen) kunnen aanschaffen. Zo compenseer je een groot deel van je totale eigen elektriciteitsverbruik.. Dit biedt de mogelijkheden om zelf nog energie te besparen,
Ondernemers
Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met de hoogste schijf van de door jou betaalde energiebelasting. Momenteel 10,458 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de btw op de energiebelasting al aftrekbaar is. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de participaties in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer participaties dan 10.000 kWh levert dus geen extra voordeel meer op.

Voor meer informatie zie het kennisdossier van Hier Opgewekt: kennisdossier