FAQ

Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit een teruggave van de energiebelasting en de waarde van de opgewekte stroom.
De belastingkorting krijg je over de stroom die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Stel je hebt 10 participaties/Becodelen en die leveren samen ca.900 kWh op. Dan is je energiebelasting-korting 113,90 euro. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan energieleverancier om. Uit deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project betaald. Het bedrag dat vervolgens overblijft wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen.
Rekenvoorbeeld voor iemand die voor 10 participaties/Becodelen deelneemt:
Investering: 10 maal € 120 = € 1.200 (vrijgesteld van BTW)
Verwachte opbrengst in kWh: 900 kWh per jaar (eerste jaar)
1. a) verkoop opgewekte energie: 900 kWh maal € 0, 04 = € 36,00 (huidige kWh-prijs) (*)
2. b) teruggave energiebelasting: 900 kWh maal € 0,10458 + btw = € 113,90 (**)
1. a) beheerskosten panelen: € 31,90 p.j.;
( verzekering/onderhoud/dakhuur/organisatie/administratie/meetdiensten, )
(*) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier.
(**) het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid