FAQ

Duurzaam energiebeheer begint volgens de trias energetica met energie besparen. Dak, gevel, glas etc. pas daarna komt toch pas energie opwekken?

Dat is juist, ook daar zal de Bernhezer Energie Coöperatie zich op gaan richten.