Zonnedakpannen als alternatief voor zonnepanelen

Zonnedakpannen zijn een meer dan uitstekend alternatief voor zonnepanelen voor nieuwbouw en grondige dakrenovatie. Want waar panelen vaak op het dak worden geplaatst, zijn zonnedakpannen in het dak geïntegreerd. Dit komt de esthetiek van een dak zeer ten goede. Want natuurlijk is het opwekken van duurzame energie erg belangrijk, maar het oog wil ook wat. Met zonnepannen wordt aan beide aspecten voldaan.

WAT ZIJN ZONNEDAKPANNEN PRECIES?

Een zonnedakpan is een dakpan en zonnepaneel in één. Het grootste verschil met zonnepanelen is dat een zonnedakpan op zichzelf een bouwelement is. Ze maken dus integraal onderdeel uit van de dakbedekking. De zonnedakpannen sluiten naadloos aan op de omliggende vlakke dakpannen. Dit komt vanuit het integrale ontwerp van de zonnedakpannen, waarbinnen de waterkering van de dakpan geīmiteerd is en daardoor direct voor een waterkerend dak zorgt. De zonnedakpannen worden per kolom van onder naar boven geplaatst, aansluitend op de naastliggende dakpannen..

Een veelgehoorde barrière voor het aanschaffen van zonnedakpannen is de prijs. Deze ligt namelijk over het algemeen wat hoger dan bij ‘normale’ zonnepanelen of een indak-systeem. Toch ben je puntje bij paaltje net zo veel of minder geld kwijt als je investeert in zonnedakpannen. Omdat de zonnedakpannen gelijk ook de gebouwschil zijn en daarmee de waterkering, hoef je niet meer te investeren in dakpannen. Dat brengt een besparing op arbeid en materialen mee. Met de huidige prijs van dakpannen tikt dat snel aan. Bij de productie van dakpannen wordt namelijk ook behoorlijk wat aardgas verstookt. Dat is dus meteen ook een flinke CO2 besparing. Daarnaast is de montage van de zonnedakpannen dusdanig snel, dat de meerkosten ten opzichte van een meer traditioneel pannendak met zonnepanelen daarbovenop gemonteerd, beperkt blijven.