Energieweverij

Eigen lokale energie

van ONS voor ONS door ONS

Betaalbaar

Geen winstoogmerk

Duurzaam

100 % hernieuwbare bronnen

Energieweverij

Een initiatief van de Gemeente Bernheze en BECO.
Samen werken aan een duurzame toekomst.
10-10-2018 was al weer de derde jaarlijkse EnergieWeverij in de Wis in Loosbroek.

Lees voor meer informatie Kijk ook eens bij de Energieweverij zelf