EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Postcoderoos

Meer informatie over Beco-postcoderoosprojecten kun je vinden op http://bernhezerenergie.nl/postcoderoos/.
Verder houdt de landelijke organisatie ‘Hier Opgewekt’ een kennisdossier bij van de postcoderoos-regeling. Daar staan nog veel meer antwoorden: Hier Opgewekt kennisdossier
Natuurlijk kun je al je vragen ook stellen aan Beco. Dit kan door te bellen met 06-33134848 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur) of een mail te sturen naar klantenservice@bernhezerenergie.nl

Dat hoeft niet, maar is wel wenselijk. Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk.
Als deelnemer aan het project wordt er namens jou stroom opgewekt en aan het net geleverd. Als je overstapt naar om, neem je die zonnestroom min of meer zelf af en ontvangt Beco hiervoor een vergoeding van de energieleverancier.
Overstappen is ook administratief aan te raden omdat je de energiebelasting alleen terug kunt krijgen van je eigen energieleverancier. Wanneer je niet overstapt krijg je van ons bij de jaarafrekening een brief waarin staat op hoeveel aftrek van energiebelasting je recht hebt. Deze brief moet naar je eigen energieleverancier sturen. Niet alle energiemaatschappijen werken hieraan mee. Via deze link kun je controleren of jouw energiemaatschappij wel of niet meewerkt.
Overstappen hoeft dus niet, maar is voor jou zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Je maakt daarmee zelf gebruik van zonnestroom en dat is CO2-neutraal.

om is de energiemaatschappij van Beco, vergelijkbaar met Essent, Greenchoice, Qurrent en NUON. om is door de Consumentenbond en Greenpeace de afgelopen drie jaar uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier (eerst onder de naam DE Unie).
Net als Beco is om een coöperatie. Beco is lid van om en daardoor mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Beco dus mede-eigenaar van om.
Naast het leveren van elektriciteit en gas tegen gunstige tarieven, legt om zich toe op het administratief verwerken en verrekenen van het belastingvoordeel dat je als deelnemer verkrijgt via de postcoderoosprojecten. De verrekening vindt jaarlijks plaats, na afloop van ieder productiejaar.
Wanneer je niet overstapt moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Je krijgt dan van Beco een brief(ledenverklaring) waarin staat op hoeveel energie-belasting-teruggave je recht hebt. Deze ledenverklaring moet je dan inleveren bij je eigen energieleverancier.
Een energieleverancier kan dit in theorie weigeren, maar de meeste energiemaatschappijen werken mee. Hier Opgewekt houdt bij wie er meewerken: Hier Opgewekt kennisdossier

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project.
Als je echt buiten het postcoderoosgebeid gaat verhuizen kun je niet langer meer deelnemen aan het project. Beco zal je participaties/panelen waarderen in de vorm van een adviesprijs. De formule voor de berekening van deze adviesprijs moet nog vastgesteld worden, we hebben daarvoor contact opgenomen met enkele andere coöperaties om tot dezelfde berekening te komen.
1. aan de verkoper vragen we of deze de panelen wil proberen te verkopen aan de nieuwe bewoner van de woning, of zelf iemand anders zoeken in het postcoderoosgebied die de participaties van je overneemt.
2. als dat geen koper oplevert kijken we of er in ons totale netwerk nog een belangstellende te vinden is (we gaan er eigenlijk vanuit dat er in de toekomst continu belangstelling zal zijn).

Ja, bij deelname aan een postcoderoosproject van Beco is het lidmaatschap van de energiecoöperatie verplicht. Dit volgt uit de overheidsregeling waarmee Beco werkt. Lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar.

Per postcoderoosproject wordt er een projectraad ingesteld, gevormd door de deelnemers aan dat project. Het stemrecht van projectraadleden hangt af van het aantal participaties in het project. Het bestuur van Beco draagt zorg voor de ontwikkeling en financiële afhandeling van het project. De projectraad kan, indien gewenst, het bestuur van Beco aanwijzingen hierover geven.
Als je investeert in een Postcoderoosproject van Beco, word je automatisch lid van een projectraad en heb jij zeggenschap over deze besluiten.

Beco is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie en deelnemer aan de installatie op een dak. Met de inleg voor deelname wordt het Beco postcoderoosproject gefinancierd. Beco zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

De looptijd van de overeenkomst is voor 15 jaar,. Dit is ook de periode dat de belastingkorting via de overheidsregeling door de overheid is gegarandeerd. Ter zijner tijd zal in overleg met de deelnemers besloten worden of het project langer doorloopt of dat de panelen bijvoorbeeld doorverkocht worden. Het is nu onmogelijk te voorzien wat ter zijner tijd de beste oplossing zal zijn. Vast staat dat de opbrengst van de panelen na aftrek van de kosten ten goede komt aan de eigenaren van de participaties (= de deelnemers).

Beco werft deelnemers voor de postcoderoosprojecen. Zodra er voldoende intekeningen zijn, wordt de koop van de zonnepanelen aanbesteed. Na de aanbesteding wordt aan alle deelnemers gevraagd het contract te tekenen en de investering te doen.

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de energiebelastingkorting die je ontvangt met deelname aan een postcoderoosproject van Beco. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief BTW.

De financiële risico’s van je deelname zijn beperkt. De coöperatie is een U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bernhezer Energiecoöperatie (Beco) is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is Beco verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de participaties/panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van de participaties.
De overige financiële risico’s zijn in grote lijnen hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven: de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom. De coöperatie zal natuurlijk inspelen op wijzigingen op de energiemarkt om de opbrengst van de projecten te verhogen. In de informatiebrochure staan zoveel mogelijk risico’s, maar de kans dat een van deze risico’s optreedt is beperkt. LINK naar informatiebrochure opnemen.

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit een teruggave van de energiebelasting en de waarde van de opgewekte stroom.
De belastingkorting krijg je over de stroom die is opgewekt door jouw deel van de installatie. Stel je hebt 10 participaties/Becodelen en die leveren samen ca.900 kWh op. Dan is je energiebelasting-korting 113,90 euro. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan energieleverancier om. Uit deze stroomopbrengst wordt het beheer en de administratie van het project betaald. Het bedrag dat vervolgens overblijft wordt in overleg met de deelnemers uitgekeerd aan de deelnemers. In de Algemene Leden Vergadering wordt hierover verantwoording afgelegd en kunnen leden invloed uitoefenen op de genomen beslissingen.
Rekenvoorbeeld voor iemand die voor 10 participaties/Becodelen deelneemt:
Investering: 10 maal € 120 = € 1.200 (vrijgesteld van BTW)
Verwachte opbrengst in kWh: 900 kWh per jaar (eerste jaar)
1. a) verkoop opgewekte energie: 900 kWh maal € 0, 04 = € 36,00 (huidige kWh-prijs) (*)
2. b) teruggave energiebelasting: 900 kWh maal € 0,10458 + btw = € 113,90 (**)
1. a) beheerskosten panelen: € 31,90 p.j.;
( verzekering/onderhoud/dakhuur/organisatie/administratie/meetdiensten, )
(*) De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door ons verkocht aan een energieleverancier.
(**) het tarief voor de energiebelasting wordt jaarlijkse vastgesteld door de overheid

Particulier en ondernemer
Beco raadt je aan om mee te doen voor maximaal 80% van je eigen verbruik. Stel, je hebt een jaarlijkse energierekening van ongeveer 2400 kWh, dan zou je 19 participaties (Becodelen) kunnen aanschaffen. Zo compenseer je een groot deel van je totale eigen elektriciteitsverbruik.. Dit biedt de mogelijkheden om zelf nog energie te besparen,
Ondernemers
Het grootste voordeel voor ondernemers is dat de energiebelasting verrekend wordt met de hoogste schijf van de door jou betaalde energiebelasting. Momenteel 10,458 cent per kWh. Het rendement voor ondernemers zal iets lager zijn dan voor particulieren omdat de btw op de energiebelasting al aftrekbaar is. Voor deelnemende ondernemers geldt daarnaast dat ze bij een project tot 20 procent van de participaties in het project mogen hebben. Omdat ondernemers soms een hoog verbruik hebben is het voor hen ook belangrijk de bovengrens van 10.000 kWh per jaar, in de gaten te houden. Hierboven wordt geen korting op de energiebelasting meer gegeven door de Belastingdienst; meer participaties dan 10.000 kWh levert dus geen extra voordeel meer op.

Voor meer informatie zie het kennisdossier van Hier Opgewekt: kennisdossier

De productiecapaciteit van de zonnepanelen wordt weergegeven in Wp. Door technologische ontwikkelingen en omvang van de zonnepanelen, is de productiecapaciteit per zonnepaneel wisselend. Zonnepanelen hebben verschillende opwekwaarden tot wel 375 Wp en hoger.
Wij hebben het liever over een BECOdeel van 100 Wp. Hierbij wordt dus de hele opwekwaarde van de installatie opgedeeld in BECOdelen van 100 Wp.

Dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel BECdelen je afneemt. Als je deelneemt aan een Beco postccoderoosproject dan koop je geen specifieke zonnepanelen maar participaties (deelnemingen) ter grootte van een BECOdeel van 100 Wp in een specifiek project. Deze participaties kosten 120 euro per stuk en daarvoor krijg je de opbrengsten van ongeveer 90 kWh per jaar.
De opbrengst is per jaar en per project verschillend en hangt onder andere af van het aantal uren dat de zon schijnt in een jaar.

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs of via een service-contract, kun je helaas niet deelnemen. De verhuurder heeft waarschijnlijk een grootverbruikersaansluiting. Je kunt wel navragen of dit groene stroom is.

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert dan namelijk energie aan de huurder en kan de betaalde energiebelasting terugbetalen.
Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten aan je verhuurder betaald dan kun je helaas niet deelnemen. Je kunt dan wel aan je verhuurder vragen of deze al groene energie afneemt.

Particulier
Zowel huurders, woningeigenaren en ondernemers uit de wijk kunnen meedoen. De voorwaarde is wel dat de deelnemer een eigen energierekening heeft. Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Kleine woongroepen mogen wel meedoen als de energieafrekening wordt gemaakt voor hun eigen adres.
Ondernemers
Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20 % in een project mogen deelnemen (als zij een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A hebben). Het rendement voor ondernemers is iets lager dan voor particulieren.

Als deelnemer aan een BECO-postcoderoosproject investeer je in een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie bij jou in de omgeving (gemiddeld ongeveer 400 panelen). Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan of wil leggen. Door deel te nemen aan een dak, lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met de andere deelnemende inwoners van Bernheze, van de opbrengsten door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening en een winstuitkering uit de stroomverkoop. De Beco-projecten kennen een rendement van circa 4 procent.
Uiteraard gaat Beco alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Met deze leveranciers spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie van de systemen. Waar mogelijk vragen wij hen om ook het onderhoud op zich te nemen. Dit hangt grotendeels af van de kosten die zij daarvoor zullen rekenen.

De zogenoemde postcoderoos werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt. De postcoderoos was het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus die direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd: De installatie hoeft zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen.

Omdat dit nog niet financieel aantrekkelijk is doordat de opbrengst van de zonnepanelen nog niet verrekend mag worden met het eigen verbruik van de particulieren die meedoen. Zoals je wel de opbrengst van de zonnepanelen op je eigen dak met je eigen verbruik mag verrekenen (salderen heet dat).