EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Netbeheer

In geval van stroom- of gasstoring kunt u terecht bij het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.

Het is belangrijk dat de overstap naar een andere leverancier soepel verloopt, dat u betaalt wat u heeft verbruikt, en geen rekening ontvangt die eigenlijk voor de vorige bewoners is. Als onafhankelijke partij stelt de netbeheerder de officiële begin- en eindstanden vast. De eindstand bij uw vorige leverancier is gelijk aan de beginstand bij uw nieuwe leverancier. In geval van verhuizing zullen wij u ook zelf naar de standen vragen en deze doorgeven aan de netbeheerder.

Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energie-netwerk. Voor Noord Brabant is dit Enexis.

BECO en de netbeheerder werken nauw samen. Wijzigingen worden onderling doorgegeven. Wij krijgen van de netwerkbeheerder gebruiksgegevens en meterstanden door en een eventue-le vervanging van de meter of een omzetting van enkel- naar dubbeltarief. Op onze beurt stellen wij de netbeheerder op de hoogte van nieuwe aan- en afmeldingen.

Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen zult u eerst schrif-telijke verzoeken ontvangen om een nieuwe leverancier te zoeken of u aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. Uw netbeheerder kan u meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.

Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan BECO. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt BECO uw jaarafrekening op.

Nee, BECO is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan u door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvangt u maar één factuur.

Een overzicht van netbeheerders per regio vindt u op www.aansluitingen.nl Soms zijn er verschillende beheerders voor stroom en gas. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidin-gennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in uw meterkast. Jaarlijks neemt de netbeheerder de meterstanden op (of vraagt aan u dat zelf te doen en door te geven). Op basis van die standen maakt BECO de eindnota op.