EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Meters en standen

De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas u gebruikt. U betaalt echter voor de hoe-veelheid energie die u uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is; de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haalt u dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie u heeft gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. U vindt dat terug op uw rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door u verbruikte energie. Die betaalt u.

In de meeste gevallen hangt de elektrameter in de meterkast of de gangkast op borst- of oog-hoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektrameter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staat voor kiloWattuur. Een draaischijfmeter heeft een of twee telwerken, afhankelijk van het feit of u enkel- of dubbeltarief heeft. Bij digitale meters verspringt het display om de paar secon-den en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief. Als het scherm-pje van de digitale meter niet automatisch verspringt, dan kunt u dit handmatig regelen. De eer-ste nullen vooraan hoeft u niet te noteren. De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter. Bij het opnemen van de gasstand hoeft u de eerste nullen niet te noteren voor de stand. Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen) kunt u achterwege laten.

Dat hangt af van uw verbruik. Neemt u minimaal de helft van uw elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat u anders teveel kWh tegen het hoog tarief zou moeten afrekenen. U kunt zelf veel invloed uitoefenen op uw verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden. In veel gevallen kunnen wij de omzetting voor u doorvoeren. Lukt dat niet, dan moet u zich richten tot de netbeheerder (Enexis).

Als uw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. U kunt dat eenvoudig zien, doordat uw elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft uw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. U betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 21.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend. Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het u niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden. De meters in uw meterkast zijn eigendom van deze organisatie. Een keer per jaar worden de meterstanden opgenomen of krijgt u het verzoek via een meterstandenkaart deze zelf in te vullen en op te stu-ren. De netbeheerder geeft de standen door aan BECO, zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken. In voorkomende gevallen vragen wij u zelf om de meterstanden. Bijvoorbeeld als die fors afwijken van voorgaande keren of bij een aan- of afmelding.