EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Jaar- en eindnota

U kunt bij BECO betalen via automatische incasso of per acceptgiro. Rond de eerste van iedere maand incasseren wij de voorschotbedragen van onze klanten. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor u als groot voordeel dat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt on-voldoende saldo op uw rekening staan, dan proberen wij later in de maand nogmaals om uw notabedrag te innen. Betaling per acceptgiro kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt extra (bank)kosten met zich mee, die we aan u doorberekenen, duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso.

Zodra wij de jaar standen binnenkrijgen van de netwerkbeheerder versturen wij de jaarafrekening.

Zodra u de jaarafrekening heeft ontvangen, zal bij de betaling van de daarop volgende maand automatisch uw jaarbedrag worden meegenomen. Het bedrag wordt af- of bijgeschreven rond de tiende van de volgende maand.

Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend. Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen met u verrekend.

Uw maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarver-bruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar uw daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energie-kosten. De eindnota maken wij op indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijgt u van ons de afrekening.

Op de nota die wij u toesturen, staat het gemiddelde tarief dat u over de afgelopen notaperiode heeft betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in uw contract: – U heeft een variabel contract. De tarieven in deze contractvorm wijzigen ieder half jaar; – Uw vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm; – De energiebelasting is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. BECO heeft daar geen invloed op; – U heeft voortijdig uw vaste contract opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons variabele tarief door.

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren:

• U vult zelf de meterstandenkaart in die uw netbeheerder u toestuurt. Die gegevens stuurt de netbeheerder door naar BECO
• De meteropnemer neemt de standen in uw meterkast op, waarna de netbeheerder de standen aan BECO doorgeeft
• De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de meteropnemer u niet thuis treft of u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt
• U stuurt zelf de standen direct aan BECO door
• BECO maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen.

BECO stuurt één keer per jaar een eindafrekening, zodat u een goed overzicht heeft van uw gebruik in dat jaar. Op verzoek kunnen wij u vaker in het jaar een nota sturen. De minimale periode van levering waarvoor BECO u een nota kan sturen, is zes maanden. Houdt u er echter rekening mee dat u bij meerdere nota’s een minder goed beeld krijgt van uw jaarverbruik.

Binnen drie weken nadat wij de meterstanden van de netbeheerder hebben ontvangen, sturen wij u de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Bent u overgestapt naar een andere leverancier, dan is uw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. BECO streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van uw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.