EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Duurzame stroom en gas

Wat is mijn teruglevertarief?
Het tarief dat je krijgt voor teruglevering is gelijk aan het tarief dat je betaalt, dit heet saldering. Dit geldt zolang je stroommeter op jaarbasis niet terugloopt. Indien je stroommeter bij het opmaken van de jaarstanden lager staat dan het jaar ervoor, en je op jaarbasis dus meer terug hebt geleverd dan je zelf gebruikt, krijg je voor die extra teruggeleverde kWh’s de kale energieprijs plus de BTW.’

Hebben jullie ook een salderingsgrens?
Nee, omdat we eigen opwek zoveel mogelijk willen stimuleren hanteren wij geen grens. Zo kun je zoveel terugleveren als je zelf wilt.

Kom ik altijd in aanmerking voor saldering?
Je komt in aanmerking voor saldering wanneer je een elektriciteitsaansluiting hebt kleiner dan 3X80A

Groen gas is nu nog zeer beperkt leverbaar en nog erg duur. BECO gaat voor vergroend gas, het best haalbare, uit Nederland. Vergroend gas wil zeggen dat voor de winning van het gas een CO2 compensatie is. Het is gecertificeerd volgens “Gold Standard”. Voor het compenseren van de CO2 uitstoot worden elders projecten opgezet dit daar de CO2 uitstoot verminderen. Momenteel wordt er een kleine, groene waterkrachtcentrale gebouwd in India voor de plaatselijke bevolking. Het aanleggen van nieuwe bossen of het leveren van kleine kooktoestellen in Afrika behoort ook tot deze projecten.

Stroom die wordt opgewekt op een duurzame manier. Dit kan door o.a. zonnepanelen, windmolens, waterkracht, aardwarmte, biomassa en WKK’s. De CO2 uitstoot wordt hierbij tot 0 of een minimum beperkt.