EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Betalingen

Dan zullen wij u hierover berichten. Later in de maand zullen wij opnieuw een poging doen om het verschuldigde bedrag via automatische incasso van uw bankrekening te halen.

Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorg draagt. Als u zich niet aan die ver-plichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft BECO het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.

Dat gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel BECO als de netbeheerder, het met u overeengekomen tarief en het geschatte jaarverbruik. Als u zich aanmeldt als klant van BECO krijgen wij van de netbeheerder de eindstanden van de achterliggende periode. Deze cijfers, of eventueel een door uzelf doorgegeven verbruik, gebruiken wij als basis voor de vaststelling van uw geschatte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotnota.