EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Algemeen

Nee er zijn geen vergunningen nodig voor zonnepanelen die met de hellingshoek van het dak worden mee gelegd. Ja er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt je de zogenaamde vergunningcheck doen. Hier kunt je alle gegevens invoeren en zal er aangegeven worden of er in jouw geval een vergunning vereist is.

In de wet staat dat het energiebedrijf mee moet werken tot 5000 kWh eigen verbruik verrekenen. Alles wat je meer dan je eigen verbruik terug levert aan het net zal tegen een lage prijs verrekend worden. De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs maar ook natuurlijk de eventuele prijsstijging van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen hoe lager de gemiddelde kWh-prijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld nu 8-9 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6-7% dan is de terugverdientijd 7-8 jaar.

Als de prijzen en belastingen stijgen dan zullen steeds meer mensen mee gaan doen met een lokale energiecoöperatie. Als de prijzen en belastingen voor duurzame energie beter worden dan die van fossiele energie dan wordt er steeds meer via lokale energiecoöperaties gewerkt. Het lijkt ons uitgesloten dat de prijzen en belastingen op fossiele brandstoffen gaan dalen.

Collectieve inkoop samen met de andere energiecoöperaties levert direct financieel voordeel. Dat geldt ook voor het leggen van zonnepanelen. Veel mensen ervaren het ontstaan en meewerken aan het opzetten van een energiecoöperatie ook als een voordeel op korte termijn, iets bijzonders waar ze zich voor kunnen inzetten.

Mee eens! De energiecoöperatie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Dat wordt steeds lastiger als je het over zonnepanelen heeft. De meeste Europese productie is omgevallen door de versnelde daling (dumping) van de prijzen van zonnepanelen. Dat wil niet zeggen dat we hier niet kritisch naar zullen kijken. Kwaliteit staat voor BECO voorop. En dat moet ook als je je realiseert dat zonnepanelen 25 jaar op het dak liggen.

Energiebesparing is de makkelijkste manier om de energienota naar beneden te krijgen. Door monitoring (gegevens beschikbaar krijgen) toe te passen is makkelijker te zien hoe en waar te besparen is.

De BECO is een samenwerking van leden. Als de leden dit oppakken dan gaat de BECO zeker aan de slag met energiebesparing. Vanaf het allereerste begin is er een werkgroep actief bezig met energiereductie. De energiekoffers en een aantal energiecafé’s zijn daarvan het resultaat. Het project buurkracht in Loosbroek is een mooi voorbeeld hoe leden / mensen in de buurt elkaar kunnen helpen en stimuleren om stappen te zetten op het gebied van energiebesparing zonder dat dat ten koste gaat van het wooncomfort. Vaak zelfs in tegendeel omdat het behaaglijker wordt in huis.

We denken dat die in ieder geval betaalbaar, eigen en duurzaam moet zijn. De projecten ontstaan vanuit de input van de leden, dus er zal logischerwijs voor vormen gekozen worden die mensen aanspreekt.

Ieder project kent zijn eigen rekensommetje. Isoleren/reduceren is in veel gevallen economisch voordeliger dan zelf gaan produceren. We willen ook hierop aantrekkelijke acties voor leden opzetten.

Net als nu. Enexis verzorgt in Brabant de distributie voor alle energiebedrijven die een vergunning hebben. Ze zijn daartoe wettelijke verplicht. Dat doen ze dus ook voor een energiecoöperatie.

De gemeente zal net als iedere ander participeren in de energiecoöperatie. Daarin is geen verschil met andere leden. De gemeentelijke organisatie wil graag meedenken/meewerken aan initiatieven die er vanuit de coöperatie worden opgepakt.

Waar mogelijk. Door kennisdeling met andere coöperaties te faciliteren, kennis beschikbaar te stellen en voor de coöperatie in Bernheze waar mogelijk actief mee te werken en mee te denken.

Omdat de BECO een coöperatie is. Een coöperatie is er voor de leden maar iedere inwoner van Bernheze kan hieraan meedoen en lid worden.

Omdat de BECO een coöperatie is. Een coöperatie is er voor de leden maar iedere inwoner van Bernheze kan hieraan meedoen en lid worden.