EIGEN ENERGIE

van ONS voor ONS door ONS

BETAALBARE ENERGIE

geen winstoogmerk

DUURZAME ENERGIE

100 % hernieuwbaar

FAQ Category: Aanmelden

De jaarlijkse contributie van BECO bedraagt € 10,-. Daarnaast vragen wij eenmalig een bedrag van € 25,- administratiekosten. Je kunt dan gebruik maken van de voordelen die de BECO je biedt zoals gebruik van de energiekoffer, de zonnepanelenactie en de Energiecafés. Dit lidmaatschapsprogramma is op dit moment nog in ontwikkeling en zal verder worden uitgebreid.

Om energie te mogen leveren aan derden moet je beschikken over een licentie als energieleverancier. De voorwaarden die gesteld worden voor die licentie liegen er niet om. Daarom heeft BECO besloten zich aan te sluiten bij DE Unie (http://www.duurzameenergieunie.nl/). Dit biedt voor de toekomst de meeste voordelen om als coöperatie je energieproductie in eigen hand te houden, terwijl tegelijkertijd de administratieve lasten verlaagd worden door samenwerking aan de achterkant.

Ja, je kunt altijd lid worden en betaald dan een kleine lidmaatschapsbijdrage. Het geld wat binnenkomt als lidmaatschaps-bijdrage wordt o.a. gebruikt om te investeren in duurzame pro-jecten. Wij willen graag aan zoveel mogelijk bedrijven en parti-culieren energie leveren, maar het is als lid van Amsterdam Energie niet verplicht om gas of groene stroom af te nemen. Je kan dus ook lid zijn en geen klant. Het is ook mogelijk om alleen elektriciteit (of alleen gas) af te nemen.

U heeft na aanmelding een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. In die periode kunt u het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het rechtsgeldig en gaan wij aan de slag om de levering op uw adres in orde te maken. Indien u een contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt, dan betaalt u 15 procent van het verbruik in de resterende contractperiode.

Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging. Deze zult u zelf moeten betalen.

Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als u voortijdig een contract verbreekt. Dan pleegt u immers contractbreuk en kan dat financiële schade betekenen aan de leverancier. De bedragen die hiervoor gerekend mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld. Resterende looptijd van het contract, boetebedrag per product Het boetebedrag is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract, oplopend van € 25,- (minder dan 1 jaar) tot € 125,00 (meer dan 2,5 jaar).

In principe wel. Maar dan moet uw huidige leverancier wel zijn aangesloten bij Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kunt u zelf nazien of uw leverancier bij CCP is aangesloten. Als dat niet het geval is, adviseren wij u om zelf de einddatum van uw leveringscontract te achterhalen en dit bij uw aanmelding bij BECO aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.

Om de overstap naar BECO soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van uw lopende contract nodig en de meterstanden. De doorgegeven einddatum is de ingangsdatum van uw contract bij BECO. Ongeveer een week voor de geplande overstapdatum vragen wij u om de meterstanden door te geven. Die gelden bij BECO als beginstand en bij uw oude leverancier als eindstand. Op die manier is er geen overlapping en geen hiaat, maar loopt de energielevering keurig door.

In veel gevallen hanteren leveranciers een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor u als consument een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. Daarin kunt u zich bedenken en kos-teloos afzien van een eventuele overstap. Als nieuwe leverancier mogen wij in die periode nog niets voor u regelen, tenzij u daartoe een duidelijke opdracht geeft. Het is dus belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt bij BECO. Het liefst minimaal zes weken van tevoren.