FAQ

Zegt BECO mijn huidige contract op bij een overstap?

In principe wel. Maar dan moet uw huidige leverancier wel zijn aangesloten bij Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kunt u zelf nazien of uw leverancier bij CCP is aangesloten. Als dat niet het geval is, adviseren wij u om zelf de einddatum van uw leveringscontract te achterhalen en dit bij uw aanmelding bij BECO aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.