FAQ

Wordt er ook een energiebesparingdoelstelling geformuleerd? Zo ja, gaan we die ook monitoren?

Energiebesparing is de makkelijkste manier om de energienota naar beneden te krijgen. Door monitoring (gegevens beschikbaar krijgen) toe te passen is makkelijker te zien hoe en waar te besparen is.