FAQ

Wat is duurzame stroom?

Stroom die wordt opgewekt op een duurzame manier. Dit kan door o.a. zonnepanelen, windmolens, waterkracht, aardwarmte, biomassa en WarmteKrachtKoppelingen. De CO2 uitstoot wordt hierbij tot 0 of een minimum beperkt.