FAQ

Wanneer ontvang ik mijn eindnota of jaarafrekening?

Binnen drie weken nadat wij de meterstanden van de netbeheerder hebben ontvangen, sturen wij u de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Bent u overgestapt naar een andere leverancier, dan is uw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. BECO streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van uw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.