FAQ

Wanneer mag BECO mij afsluiten?

Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorg draagt. Als u zich niet aan die ver-plichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft BECO het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.