FAQ

Waarom zijn er weinig initiatieven tot zonnepanelen op openbare gebouwen waar particulieren aan mee kunnen doen?

Omdat dit nog niet financieel aantrekkelijk is doordat de opbrengst van de zonnepanelen nog niet verrekend mag worden met het eigen verbruik van de particulieren die meedoen. Zoals je wel de opbrengst van de zonnepanelen op je eigen dak met je eigen verbruik mag verrekenen (salderen heet dat).