FAQ

Waarom wil de netbeheerder mijn meterstanden weten?

Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan BECO. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt BECO uw jaarafrekening op.

Bel de BECOlijn

06 3313 4848
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 12.00