FAQ

Saldering en teruglevering


Wat is mijn teruglevertarief?

Het tarief dat je krijgt voor teruglevering is gelijk aan het tarief dat je betaalt, dit heet saldering. Dit geldt zolang je stroommeter op jaarbasis niet terugloopt. Indien je stroommeter bij het opmaken van de jaarstanden lager staat dan het jaar ervoor, en je op jaarbasis dus meer terug hebt geleverd dan je zelf gebruikt, krijg je voor die extra teruggeleverde kWh’s de kale energieprijs plus de BTW.’

Hebben jullie ook een salderingsgrens?
Nee, omdat we eigen opwek zoveel mogelijk willen stimuleren hanteren wij geen grens. Zo kun je zoveel terugleveren als je zelf wilt.

Kom ik altijd in aanmerking voor saldering?
Je komt in aanmerking voor saldering wanneer je een elektriciteitsaansluiting hebt kleiner dan 3X80A