FAQ

Kan de tenaamstelling van mijn contract worden gewijzigd?

Als het een kleine aanpassing betreft, is dat zo geregeld. Denk hierbij aan een verkeerd ge-spelde naam die moet worden aangepast, initialen of een meisjesnaam die moet worden aan-gevuld. Dat kunt u eenvoudig telefonisch met onze klantenservice regelen. Moet de tenaamstel-ling worden gewijzigd i.v.m. een scheiding of omdat u het contract op naam van uw partner wenst voort te zetten, is dat wat ingewikkelder. In zulke gevallen moet ook de netbeheerder op de hoogte worden gesteld. Wij zullen bij een scheiding het contract ontbinden en een nieuw contract aangaan met de achtergebleven bewoner. Ook voor deze procedure kunt u bij onze klantenservice terecht.