FAQ

In hoeverre ondersteunt de gemeente dit initiatief?

Waar mogelijk. Door kennisdeling met andere coöperaties te faciliteren, kennis beschikbaar te stellen en voor de coöperatie in Bernheze waar mogelijk actief mee te werken en mee te denken.