FAQ

Hoe weet ik welk telwerk hoogtarief is en welk laagtarief?

Als uw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. U kunt dat eenvoudig zien, doordat uw elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft uw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. U betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 21.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend. Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het u niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.