FAQ

Hoe maakt BECO de jaar- of eindnota op?

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren:

• U vult zelf de meterstandenkaart in die uw netbeheerder u toestuurt. Die gegevens stuurt de netbeheerder door naar BECO
• De meteropnemer neemt de standen in uw meterkast op, waarna de netbeheerder de standen aan BECO doorgeeft
• De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de meteropnemer u niet thuis treft of u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt
• U stuurt zelf de standen direct aan BECO door
• BECO maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen.