FAQ

Hoe lang loopt mijn deelname?

De looptijd van de overeenkomst is voor 15 jaar,. Dit is ook de periode dat de belastingkorting via de overheidsregeling door de overheid is gegarandeerd. Ter zijner tijd zal in overleg met de deelnemers besloten worden of het project langer doorloopt of dat de panelen bijvoorbeeld doorverkocht worden. Het is nu onmogelijk te voorzien wat ter zijner tijd de beste oplossing zal zijn. Vast staat dat de opbrengst van de panelen na aftrek van de kosten ten goede komt aan de eigenaren van de participaties (= de deelnemers).