FAQ

Hoe berekent BECO mijn gasverbruik?

De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas u gebruikt. U betaalt echter voor de hoe-veelheid energie die u uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is; de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haalt u dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie u heeft gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. U vindt dat terug op uw rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door u verbruikte energie. Die betaalt u.