FAQ

Aan wie geef ik mijn meterstanden door en op welk moment?

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden. De meters in uw meterkast zijn eigendom van deze organisatie. Een keer per jaar worden de meterstanden opgenomen of krijgt u het verzoek via een meterstandenkaart deze zelf in te vullen en op te stu-ren. De netbeheerder geeft de standen door aan BECO, zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken. In voorkomende gevallen vragen wij u zelf om de meterstanden. Bijvoorbeeld als die fors afwijken van voorgaande keren of bij een aan- of afmelding.