FAQ

1e en belangrijkste stap voor duurzame energievoorziening is de energiebesparing, gaat de coöperatie dit ook gezamenlijk doen? Isolatie, warmte terugwinning, 3-voudig glas e.d.

De BECO is een samenwerking van leden. Als de leden dit oppakken dan gaat de BECO zeker aan de slag met energiebesparing. Vanaf het allereerste begin is er een werkgroep actief bezig met energiereductie. De energiekoffers en een aantal energiecafé’s zijn daarvan het resultaat. Het project buurkracht in Loosbroek is een mooi voorbeeld hoe leden / mensen in de buurt elkaar kunnen helpen en stimuleren om stappen te zetten op het gebied van energiebesparing zonder dat dat ten koste gaat van het wooncomfort. Vaak zelfs in tegendeel omdat het behaaglijker wordt in huis.