Header Beco

Met Buurkracht staat samenwerking centraal.

Eigen lokale energie

van ONS voor ONS door ONS

Betaalbaar

Geen winstoogmerk

Duurzaam

100 % hernieuwbare bronnen

Buurkracht

Bij BECO staat samenwerking centraal. Dat is ook de kern van Buurkracht.
De basisgedachte is dat in één buurt, wijk of kern men elkaar helpt om samen energie te besparen, op te wekken, of op te slaan: want wat soms individueel onmogelijk lijkt, gaat samen wel lukken!

Het is een reeds succesvol initiatief van Enexis wat in samenwerking met BECO in Loosbroek als eerste is uitgerold en kansen biedt voor heel Bernheze.

Enexis faciliteert met name digitale hulpmiddelen, zoals een website waar eigen gegevens met betrekking tot het energieverbruik vergeleken kunnen worden met dat van overeenkomstige buurtbewoners. Alle inwoners van Loosbroek hebben een slimme meter van Enexis aangeboden gekregen. Deze geeft meer inzicht in het energieverbruik. Door er apparaten aan te koppelen ziet men meteen waar eenvoudig op te besparen is. Als men zelf energie produceert en teruglevert, laat de slimme meter duidelijk zien hoeveel dat is. Kortom: meer grip op energiekosten! Enexis en BECO hebben dit samen als ‘pilot’ in Loosbroek begeleid!

BECOlijn : 06 3313 4848

Op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur

BECO Servicedesk